Halten

Den “ytterste nagne ø” er et avfolket fiskevær, og det nordligste punktet i Øyrekka.
Fyret ble flyttet fra Lista til Halten og satt i drift høsten 1875. Halten er et gammelt fiskevær. Det nevnes i skriftlige kilder så tidlig som i 1548. Man vet ikke om det var fast bosetting i Halten på denne tid, men at det i hvert fall i fiskesesongen hadde oppholdt seg folk på øyene lenge før dette. Et solur som er hogd inn i berget på Husøya er datert til begynnelsen av 1400-tallet, eller kanskje slutten av 1300-tallet. Halten er fredet etter lov om kulturminner, og øya er en del av Froan naturreservat. Vakre Halten - en plass du ønsker å reise tilbake til, igjen og igjen.

Norgesferie Trøndelagskysten

Øyhopping Trøndelagskysten   Firmatur i Øyrekka

Øyhopping Frøya   Halten

Vinter på Halten. Foto: Bente Dragsnes