Vingleia fyr

Vingleia fyr ligger på Skarvflesan nord for Frøya, ikke så langt fra Mausund. Navnet er trolig avledet av begrepet ”leia som er utsatt for vind”. Fyrstasjonen ble etablert i 1921. For de som ønsker å overnatte på fyret, er dette fullt mulig i sommerhalvåret fra og med 10. august noe, som er unikt i området da det er gitt dispensasjon fra regler om ilandstigning i naturreservatet (sommerperioden) for gjester.

Øyhopping, guiding og kysthistorie Frøya

Vingleia fyr, Frøya   Vingleia fyr, Frøya